Tag Archives: featured

THƯ LẠI GIANG

Kính Thưa Quý Thầy Cô

– Thân Hữu và ACE Gia Đình Laigiang.

Hai ngày họp mặt và ra mắt Đặc San Laigiang 2015 thành công tốt đẹp.

Toàn thể mọi người đều vui vẻ và hài lòng – Hẹn nhau năm 1016 với nhiều mỹ ý!

Ngày 19 tháng 4 năm 2015, chúng tôi – Ban Biên Tập – họp nhau tại nhà anh chị Nguyễn Hữu Cúc. Mục đích rút ưu khuyết điểm và bàn chương trình cho năm 2016.

Buổi họp diễn ra rất vui và cùng nhau lấy mục tiêu là TƯƠNG LAI CỦA “GIA ĐÌNH LẠI GIANG” – hứa cùng nhau giữ sức khỏe, đoàn kết và hướng về tương lai để khỏi phụ lòng Thầy Cô và mọi người tin giao – ĐẶC SAN LẠI GIANG hàng năm sẽ tiếp tục và cùng họp mặt trong tình thân ái

CÁM ƠN THẦY CÔ – THÂN HỮU VÀ ACE CỰU HS LAIGIANG đã góp phần cho ngày HỌP MẶT VÀ RA MẮT ĐS LAIGIANG 2015 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Hân hoan tin cho mọi người được rõ.

Ban Biên Tập Laigiang 2016