Category Archives: Nhận định

Ngày “Tình Yêu” rất đặc biệt 2017!

letamanh
Những người khao khát tình yêu, những người đang mơ tình yêu, những người đang được yêu, những người đang hẹn hò… đang thất tình… Sẽ có một “Ngày Tình Yêu” trở về vào 14 tháng 2 năm 2017!
Năm 2017, tháng hai vốn có 28 ngày bình thường mà rất ư là đặc biệt. Nếu các bạn nhìn vào tờ lịch tháng Hai, các bạn sẽ ngạc nhiên lắm lắm. Này nhé, tháng hai nầy có bốn ngày thứ hai, bốn ngày thứ ba, bốn ngày thứ tư, bốn ngày thứ năm, bốn ngày thứ sáu, bốn ngày thứ bảy, bốn ngày chúa nhật!
Continue reading Ngày “Tình Yêu” rất đặc biệt 2017!

Nhận Định – Đại Dương

Tại Sao Tôi Theo Phật.

tác giả: Đại Dương

Con người đối với thiên nhiên-chỉ với mỗi trái đất thôi-con người cũng đã là quá nhỏ bé, huống chi với vũ trụ thì rõ ràng con người không biết có tỉ lệ nào với vũ trụ cả. Và từ ngàn xưa khi văn minh khoa học chưa  có gì để giải thích các hiện tượng xảy ra ở quả địa cầu chúng ta, lúc đó con người trong cuộc sống hằng ngày thường hay sợ hãi đối với năng lực của thiên nhiên . Do vậy mà con người thường tưởng tượng các vị thần hoặc giả tưởng tượng ra có ông trời là bậc sinh ra mọi việc. Thật vậy chúng ta cũng đã từng thấy trong thần thoại phương đông cũng như phương tây có thần mặt trời, thần sức mạnh, ở núi có sơn thần, ởsông có giang thần , ở biển có long vương, có thần sấm ,thần mưa lũ vv và vv…
Continue reading Nhận Định – Đại Dương

Nhận Định: LS Nguyễn Hữu Thống

ĐÔNG HẢI VỚI HOÀNG SA TRƯỜNG SA THEO CHÍNH SỬ TRUNG QUỐC

Luật Sư Nguyễn Hữu Thống

Theo cuốn “Lịch Sử Trung Quốc Thời Trung Cổ” do Hàn Lâm Viện Trung Quốc xuất bản tại Đài Bắc năm 1978, trong bài “Nghiên Cứu về Lịch Sử và Địa Lý” học giả Hsieh Chiao-Min nhận định về cuộc Thám Hiểm của  Trung Hoa tại Đại Dương như sau: “Suốt chiều dài lịch sử, về sự phát triển văn hóa và khoa học, dân tộc Trung Hoa không tha thiết đến đại dương. (1)
Continue reading Nhận Định: LS Nguyễn Hữu Thống