Category Archives: Hình

Hình Hiếm BÁN CÔNG TAM QUAN

Vũ Vọng Tô CHâu 1-Phạm thị câm Nhung-Thanh- Trân2 thị Tùng-Lý thị Hải-2 Phan Thị huê-phạm T Phụng 3 Le thị Minh Nguyêt- Trân thị kim Quy

MỘT TẤM HÌNH CÒN SÓT LẠI SAU CUỘC PHONG BA – TRƯỜNG BÁN CÔNG TAM QUAN – 1962-1963 – Đây là VŨ ĐIỆU TÔ CHÂU – Đạo Diễn là Thầy Trần Anh Lan – Các diễn viên trong điệu vũ là: – Từ Trái, phía trước: Lê Thị Minh Nguyệt (vượt biên mất tích cùng gia đình) – Trần Thị Kim Quy ( Hoa Kỳ)- Giữa: Phạn Thị Huề (Hoa Kỳ) – Phạm Thị Phụng (TX). Hàng đứng: Phạm Thị Cẩm Nhung (Florida)- cô Thanh – Trần Thị Tùng (VN) – Lý Thị Hải(VN)

HAPPY NEW YEAR 2016

 • IMG_0039
 • IMG_0040
 • IMG_0041
 • IMG_0042
 • IMG_0043
 • IMG_0044
 • IMG_0045
 • IMG_0046
 • IMG_0047
 • IMG_0048
 • IMG_0049
 • IMG_0050

Vui Lễ Lao Động Hoa Kỳ

 • IMG_0038
 • IMG_0039
 • IMG_0040
 • IMG_0041
 • IMG_0042
 • IMG_0043
 • IMG_0044
 • IMG_0045
 • IMG_0046
 • IMG_0047
 • IMG_0048

Ngày 7 tháng 9 năm 2015, tại nhà anh chị Trịnh Đắc Tân, một nhóm ACE Laigiang Nam Cali vui đón ngày lễ Lao Động và mùa thu vừa đến. Vui hưởng không khí “nóng bức” gần 100 độ F. Nhưng căn nhà “đại gia máy lạnh” mát suốt… cuộc vui!

Hình: Mừng đón thầy Lê Minh Tâm

 • DSC_0653
 • DSC_0653A
 • DSC_0654
 • DSC_0655
 • DSC_0657
 • DSC_0658
 • DSC_0660
 • DSC_0662
 • DSC_0664
 • DSC_0666
Thầy Lê Minh Tâm từ Canada thăm Little Saigon – Thầy Cô và nhóm Laigiang nam Cali đón tiếp, chào mừng thầy Tâm tại nhà hàng Mỹ Nguyên lúc 11:00AM ngày 27 tháng 6 nam 2015 – Những hình ảnh nầy do thầy Phạm Văn Song thự hiện – Chúc toàn thể vui khỏe và hạnh phúc.

Hình ảnh Ngày Lại Giang 2015

 • mr cuc dung 3
 • dung and mr cuc
 • IMG_0406
 • IMG_0405
 • IMG_0362
 • IMG_0350
 • IMG_0300
 • IMG_0080
 • dung minh mr cuc
 • IMG_0082
 • IMG_0081
 • IMG_0078
 • IMG_0077
 • IMG_0076
 • IMG_0073
 • IMG_0072
 • IMG_0071
 • IMG_0070
 • IMG_0069
 • IMG_0068
 • IMG_0066
 • IMG_0065
 • IMG_0064
 • IMG_0055
 • IMG_0056
 • IMG_0057
 • IMG_0058
 • IMG_0059
 • IMG_0060
 • IMG_0061
 • IMG_0054
 • IMG_0053
 • IMG_0052
 • IMG_0051
 • IMG_0050
 • IMG_0049
 • IMG_0048
 • IMG_0047
 • IMG_0045
 • IMG_0035
 • IMG_0036
 • IMG_0037
 • IMG_0038
 • IMG_0039
 • IMG_0040
 • IMG_0042
 • IMG_0043
 • IMG_0034
 • IMG_0033
 • IMG_0032
 • IMG_0031
 • IMG_0030
 • IMG_0029
 • IMG_0028
 • IMG_0027
 • IMG_0026
 • IMG_0015
 • IMG_0016
 • IMG_0020
 • IMG_0022
 • IMG_0024
 • IMG_0014
 • IMG_0013
 • IMG_0011
 • IMG_0009
 • dung and mr cuc
 • IMG_0271
 • IMG_0326M
 • IMG_0396
 • IMG_0404M
 • Lai Giang Cover 2015

Vui với Vợ Chồng Nguyễn Đình Tùng

 

 • n0033
 • n0031
 • n0029
 • n0028
 • n023
 • n_0035
 • n_0034
 • n_0024

vợ Chồng Nguyễn Đình Tùng từ San Jose xuôi Nam ghé qua Little Saigon, một số ACE Gia Đình Lại Giang cùng học với Tùng đón tiếp vui sum hợp tại nhà hàng Mỹ Nguyễn trưa ngày 17 tháng 11 năm 2014

Hình Vui Họp Mặt Laigiang ngày 2 tháng 11 năm 2014

 

 • IMG_0002nm
 • IMG_0003nmjpg
 • IMG_0004m
 • IMG_0007bn
 • IMG_0008bb
 • IMG_0009m
 • IMG_0010m
 • IMG_0012m
 • IMG_m05
 • ma

Hình Lại Giang 2014

 • _MG_2032
 • _MG_2042
 • _MG_2054
 • _MG_2077
 • _MG_2086
 • _MG_2091
 • _MG_2095
 • _MG_2114
 • _MG_2116
 • _MG_2124
 • _MG_2143
 • _MG_2174
 • _MG_2193
 • _MG_2197
 • _MG_2220
 • _MG_2222
 • _MG_2223
 • _MG_2225
 • DSC_5480
 • DSC_5490
 • DSC_5505
 • DSC_5507
 • DSC_5516
 • DSC_5517
 • DSC_5522
 • DSC_5531
 • DSC_5536
 • DSC_5540
 • DSC_5543
 • DSC_5545
 • DSC_5547
 • DSC_5649
 • DSC_5651
 • DSC_5653
 • DSC_5660
 • DSC_5665
 • DSC_5668
 • DSC_5671
 • DSC_5674
 • DSC_5678
 • DSC_5685
 • DSC_5695
 • DSC_5697
 • DSC_5702
 • DSC_5703
 • DSC_5705
 • DSC_5719
 • DSC_5738
 • DSC_5745
 • DSC_5758
 • DSC_5768
 • DSC_5769
 • DSC_5774
 • DSC_5835
 • IMG_0009 (5)
 • IMG_0044nm
 • IMG_0064nm
 • IMG_0071nm
 • IMG_0081nm
 • IMG_0082nm
 • IMG_2337
 • nm

Hình Lại Giang Sinh Hoạt