CẦU SIÊU CÔ THU HÀ

THÔNG BÁO

GỞI THẦY CÔ – ACE – THÂN HỮU THUỘC GIA ĐÌNH LẠI GIANG

Nhóm Biên Tập Đặc San Lại Giang

Được Hoà Thượng GIÁC SĨ  nhờ thông báo:

HOÀ THƯỢNG SẼ LÀM LỄ CẦU SIÊU CHO HƯƠNG LINH

CÔ TRẦN THỊ THU HÀ

GS Tăng Bạt Hổ Bồng SơnVừa qua đời tại San Jose

Lễ cầu siêu sẽ dược cử hành tại:

CHÙA GIÁC LÝ

11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840Lúc 9:00AM dến 12:00PM ngày Chúa Nhật 17 tháng 3 năm 2019

TRÂN TRONG KÍNH MỜI THẦY CÔ – ANH CHỊ EM CỰU HỌC SINH VÀ THÂN HỮU THUỘC GIA ĐÌNH LẠI GIANG ĐẾN THAM DỰ VÀ TƯỞNG NHỚ ĐẾN CÔ TRẦN THỊ THU HÀ

Nhóm Biên Tập Laigiang