CẦU SIÊU CÔ THU HÀ

THÔNG BÁO

GỞI THẦY CÔ – ACE – THÂN HỮU THUỘC GIA ĐÌNH LẠI GIANG

Nhóm Biên Tập Đặc San Lại Giang

Được Hoà Thượng GIÁC SĨ  nhờ thông báo:

HOÀ THƯỢNG SẼ LÀM LỄ CẦU SIÊU CHO HƯƠNG LINH

CÔ TRẦN THỊ THU HÀ

GS Tăng Bạt Hổ Bồng SơnVừa qua đời tại San Jose

Lễ cầu siêu sẽ dược cử hành tại:

CHÙA GIÁC LÝ

11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840Lúc 9:00AM dến 12:00PM ngày Chúa Nhật 17 tháng 3 năm 2019

TRÂN TRONG KÍNH MỜI THẦY CÔ – ANH CHỊ EM CỰU HỌC SINH VÀ THÂN HỮU THUỘC GIA ĐÌNH LẠI GIANG ĐẾN THAM DỰ VÀ TƯỞNG NHỚ ĐẾN CÔ TRẦN THỊ THU HÀ

Nhóm Biên Tập Laigiang

CHIA BUỒN CÙNG ANH CHỊ HÀO MẪN

CHIA BUN

GIA ĐÌNH LI GIANG

Nhn tin bun

Anh rut ca ch Nguyn Th Thanh Hào

Cu Hc Sinh Bán Công Tam Quan

Ông NGUYN ĐÌNH NGHĨA

Sanh năm Nhâm Thìn 1940 ti Tam Quan Bình Đnh

Va t trn ti Sài Gòn ngày 11 tháng 3 năm 2019

Thọ 80 tuổi

TOÀN THỂ THY CÔ CÙNG THÂN HU VÀ CU HỌC SINH GIA ĐÌNH LI GIANG CHIA BUN CÙNG ANH CH  TRẦN MẪN – THANH HÀO VÀ TANG QUYN – NGUYN CU HƯƠNG LINH ANH NGUYN ĐÌNH NGHĨA SM V CI AN BÌNH

THÀNH KÍNH CHIA BUN