CHIA BUỒN

GIA ĐÌNH LẠI GIANG
Nhận tin buồn
Đồng Môn
HÀ VĂN NGÔ
Cựu Học Sinh Trung Học Tăng Bạt Hổ Bồng Sơn
Sinh 1939 – Tại Phù Mỹ Bình Định
Từ Trần ngày 19 tháng 9 năm 2018
Tại Thành Phố Brooklyn, New Work – USA
HƯỞNG THỌ 79 tuổi
 
THẦY CÔ, THÂN HỮU VÀ CỰU HỌC SINH GIA ĐÌNH LẠI GIANG
CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN
NGUYỆN CẦU LINH HỒN ĐỒNG MÔN HÀ VĂN NGÔ SỚM VỀ CỎI AN BÌNH
 
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Nhóm Chủ Trương GĐLG và ĐSLG 2018 Ngày 20-9-2018
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
Kính gởi: – Quý Thầy Cô
– Quý Thân Hữu
– Quý Cựu Học Sinh thuộc Gia Đình Lại Giang
Nhóm Chủ Trương GĐLG và ĐSLG trân trọng thông báo:
THỨ NHẤT: Đại Hội Lại Giang và ra mắt Đặc San tháng 4/2018 đã được sự hưởng ứng và ủng hộ của toàn thể Thầy Cô – Thân Hữu – Cựu Học Sinh Gia đình Lại Giang và đã thành công tốt đẹp. Đặc San Lại Giang 2018 và áo polo có logo GĐLG được mọi người khen ngợi và đóng góp tích cực – Nhóm Chủ Trương và Ban Biên Tập thành thật cám ơn tất cả quý vị. Ba ngày hop mặt thật ý nghĩa, nối kết tình thân ái, chung sức chung lòng xây dựng Gia Đình Lại Giang lâu bền!
Continue reading TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO