Category Archives: Vui Buồn

CHIA BUỒN

GIA ĐÌNH LẠI GIANG
Nhận tin buồn
Đồng Môn
HÀ VĂN NGÔ
Cựu Học Sinh Trung Học Tăng Bạt Hổ Bồng Sơn
Sinh 1939 – Tại Phù Mỹ Bình Định
Từ Trần ngày 19 tháng 9 năm 2018
Tại Thành Phố Brooklyn, New Work – USA
HƯỞNG THỌ 79 tuổi
 
THẦY CÔ, THÂN HỮU VÀ CỰU HỌC SINH GIA ĐÌNH LẠI GIANG
CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN
NGUYỆN CẦU LINH HỒN ĐỒNG MÔN HÀ VĂN NGÔ SỚM VỀ CỎI AN BÌNH
 
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN