CHIA BUỒN thầy Lê Tú Vinh

GIA ĐÌNH LẠI GIANG

Nhận tin buồn

Inline image

Giáo Sư

LÊ TÚ VINH

Pháp Danh HỒNG HỶ
Thầy dạy Anh Văn tại Trung Học Tăng Bạt Hổ Bồng SơnVừa từ giả chúng ta, ngày 30 tháng 8 năm 2020 lúc 11:30am

Tại Fountain Valley City California USA

HƯỞNG THỌ 88 TUỔI

TOÀN THỂ THẦY CÔ – THANH HỮU – CỰU HỌC SINH GIA ĐÌNH LẠI GIANGTHÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG BÀ QUẢ PHỤ LÊ TÚ VINH (TÔN THỊ PHUÔNG)VÀ TANG QUYẾN – NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH THẦY LÊ TÚ VINH SỚM VỀ CỎI
AN LẠC NIẾT BÀNGIA ĐÌNH LẠI GIANGĐỒNG THÀNH KÍNH CHIA BUỒN(Trân trọng thông báo kính mời Thầy Cô – Thân Hữu – ACE Laigiang, nếu có thể, hãy có mặt tại nhà quànlúc 11:30 ngày thứ bảy 12-9-2020 để tiễn đưa hương linh Thầy Lê Tú Vinh, nhớ mang khẩu trang)