CỰU HỌC SINH TBH CÁC NƠI CHIA BUỒN

Được tin buồn Thầy Lê Văn Thự, cựu giáo sư trường Tăng Bạt Hổ đã tạ thế ở California ngày 9/5/2020, chúng tôi cựu học sinh của Thầy xin chân thành chia buồn cùng gia đình của Thầy và thành kính cầu nguyện cho hương linh của Thầy sớm lên Niết Bàn.
– Đặng Văn Hạnh : VN
– Huỳnh Hữu Đức : VN
– Đỗ Đào : VN
– Lê Hữu Khánh : VN
– Trần Quý Cảnh : Vương quố Bỉ
– Lê thị Điền, Việt Nam
– Liễu thị Ngọc Thăng, VN
– Liễu thị Ngọc Thúy, VN
– Lê Quang Thục Nhi – Pháp Quốc

Leave a Reply