cHIA bUỒN

GIA ĐÌNH LẠI GIANG
Nhận tin buồn

Bà Catarina

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẠNH

Cựu Giáo Sư Trung Học Tăng Bạt Hổ Bồng Sơn (1970-1975)

Đã mệnh chung tại thành phố Irvine CA
Hưởng thọ 74 tuổi

THẦY CÔ – THÂN HỮU – CỰU HỌC SINH THUỘC GIA ĐÌNH LẠI GIANGTHÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN – NGUYỆN CẦU LINH HỒNBÀ CATIRINA NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HẠNH SỚM HƯỞNG PHƯỚC THIÊN ĐÀNG

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN