Thầy Phan Viết Hưng Chúc Tết 2020

TẾT CANH TÝ 

VỢ CHỒNG CHÚNG TÔI KÍNH CẦU CHÚC

Các Thấy Cô,Thân Hữu thuộc Gia Đình Lại Giang

Các anh chị Cự Học Sinh các trường Trung Học Tăng Bạt Hổ – Bồ Đề Bồng Sơn – Bán Công Tam Quan

ĐẠT MỌI ĐIỀU ƯỚC NGUYỆN – KHỎE MẠNH – HẠNH PHÚC

 KÍNH CHÚC

   PHAN VIẾT HƯNG & TRƯƠNG THỊ ÁI

Leave a Reply