CHIA BUỒN CÙNG CHỊ LÊ ĐỨC CHU

GIA ĐÌNH LẠI GIANG

Vừa nhận được tin rất buồn:

Inline image
Bạn LÊ ĐỨC CHU

Cựu học sinh Tăng Bạt Hổ Bồng Sơn

Cựu Đại Uý Phi Công L19 Cần Thơ

Sinh năm Canh Thìn – 1940

ĐÃ TỪ GIÃ CHÚNG TA TẠI BOSTON, USA

Lúc 6:40am ngày 26 tháng 7 năm 2019

TOÀN THỂ THẦY CÔ VÀ THÂN HỮU CÙNG CỰU HỌC SINH GIA ĐÌNH LẠI GIANG CHIA BUỒN CÙNG CHỊ HỒ THỊ LAN VÀ TANG QUYẾN – NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH BẠN LÊ ĐỨC CHU SỚM VỀ NƠI THANH TỊNH AN LẠC