HỌP MẶT NỘI BỘ NGÀY ĐẦU LAIGIANG 2018

Ngày 13 tháng 4 năm 2018 – lúc 4:00PM đến 7:00PM – Anh chị em và thân hữu thuộc Gia đình Lại Giang gặp nhau vui chơi và tâm tình trước khi có cuộc họp mặt chính thức ngày 14 tháng 4 nam82018 tại Diamond Seafood Restaurant lúc 10:30AM đến 2:00PM

Leave a Reply