THÔNG BÁO TÀI CHÁNH ĐẾN 11-3-2018

Kính thưa quý Thầy Cô – Thân Hữu – Cựu Học Sinh Gia Đình Lại Giang:
 NHÓM CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN ĐẶC SAN LẠI GIANG CẦU CHÚC SỨC KHỎE THẦY CÔ, THÂN HỮU VÀ ACE LAI GIANG  ĐƯỢC MỌI ĐIỀU HẠNH PHÚC
Đón chào năm mới 2018, chúng tôi kính thông báo tài chánh được cập nhật đến ngày 11 tháng 3 năm 2018.
KẾT TOÁN THU CHI SẼ ĐƯỢC ĐĂNG VÀO ĐẶC SAN LAIGIANG 2018 VÀ TRÂN TRỌNG BÁO CÁO TRONG NGÀY ĐẠI HỘI THÁNG 4 NĂM 2018.
  TÍNH ĐẾN NGÀY 11 THÁNG 3 NĂM 2018 ; CHÚNG TA CÓ ĐƯỢC SỐ TIỀN LÀ:                      $8053.00

 XIN CÁM ƠN TOÀN THỂ THẦY CÔ VÀ THÂN HỮU CÙNG CỰU HỌC SINH GĐLG ĐÃ NHIỆT THÀNH GÓP SỨC NUÔI SỐNG ĐẶC SAN LAIGIANG SUỐT 24 NĂM QUA. NĂM NAY 2018, ĐS LAIGIANG SẼ TIẾP NỐI VÀ VÔ CÙNG SUNG SƯỚNG ĐƯỢC KHẮP NƠI GỞI THƠ VĂN THI PHẨM VÀ TÀI CHÁNH DỒI DÀO.

CHÚNG TÔI XIN HỨA CÒN HƠI THỞ LÀ ĐẶC SAN LẠI GIANG CÒN CÓ MẶT.
 
Ngày 11 tháng 3 năm 2018
TRÂN TRỌNG
Nguyễn Trọng Khiêm (Trưởng Ban)
Phan Văn Chăng (Thủ Quỹ)

 

lg 2018

Leave a Reply