Vui Đón anh chị Trần Quý Cảnh

Ngày 9 tháng 11 năm 2017 – Một số anh chị em Gia Đình Lại Giang Nam Cali cùng thầy cô Sông – Cầm vui đón vợ chồng Trần Quý Cảnh từ Bĩ Quốc tham Hoa Kỳ ghé qua Cali – Chúc anh chị Trần Quý Cảnh hạnh phúc.

Leave a Reply