TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

GIA ĐÌNH LẠI GIANG
Nhóm Chủ Trương Đặc San Lại Giang

Kính gởi:
– Quý Thầy Cô
– Quý Thân Hữu
– Quý Cựu Học Sinh thuộc Gia Đình Lại Giang

Nhóm Chủ Trương Đặc San Lại Giang trân trọng thông báo quý vị:

THỨ NHẤT: Đại Hội LạiGiang 2017 ( tháng 4 năm 2017), Ra mắt Đặc San Lại Giang, được sự hưởng ứng và ủng hộ của toàn thể Thầy Cô – Thân Hữu – Cựu Học Sinh thuộc Gia đình Lại Giang đã thành công tốt đẹp. Đặc San Lại Giang 2017 được mọi người khen ngợi và đóng góp tích cực – Nhóm Chủ Trương và Ban Biên Tập thành thật cám ơn mọi người!

THỨ HAI: Anh Nguyễn Hữu Cúc – Tổng Thư Ký kiêm Thủ Quỷ – trong suốt mấy năm nay đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc, khiến cho uy tín của Lại Giang càng ngày càng tốt đẹp. Anh Nguyễn Hữu Cúc CÙNG LÚC ĐẢM TRÁCH BA CHỨC VỤ GIỐNG NHAU: 01-Tổng Thư Ký Kiêm Thủ Quỷ HỘI CỰU TÙ CHÍNH TRỊ NAM CALI – 02 Tổng Thư Ký và Tài Chánh HỘI ÁI HỮU TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH – Tổng Thư Ký kiêm Thủ Quỷ GIA ĐÌNH LẠI GIANG – Cho nên năm nay anh đề nghị thôi giữ chức Tổng Thư Ký Kiêm Thủ Quỷ Gia Đình Lại Giang lý do quá đa đoan bận rộn. Vì thế chúng ta có sự thay đổi về nhân sự như sau:

– Anh PHAN VĂN CHĂNG (Phan Gia Quý) giữ chức vụ THỦ QUỶ – CHECK hay MONEY ORDER xin đề: Pay to the: TAN TRINH

– Chúng tôi mở PO BOX mang tên khác: Kể từ nay xin quý vị gởi thư cho Gia Đình Lại Giang xin đề ngoài phong bì:

DIEP LANG MANH
PO BOX 3429
SANTA ANA CA 92703

THỨ BA: Bài vở – thơ nhạc – văn hóa phẩm gởi về đăng vào đặc san Lại Giang cũng theo địa chỉ PO BOX như trên.

THỨ TƯ: Ngày giờ Đại Hội và ra mắt Đặc San Lại Giang 2018, chúng tôi sẽ có thư mời và thông báo cùng quý vị trong tháng 10 năm 2017.

Trân trọng thông báo và chúc toàn thể Thầy Cô cùng quý vị thân hữu và Cựu Học Sinh thuộc Gia Đình Lại Giang VUI KHỎE VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC!

Đại Diện Nhóm Chủ Trương GĐLG và Đặc San Laigiang 2018

Nguyễn Trọng Khiêm

Leave a Reply