Gia Đình Lại Giang Họp Mặt 2017

Đây là những hình ảnh sốt dẽo ba ngày 7-8-9 tháng 4 năm 2017 HỌP MẶT GIA ĐÌNH LẠI GIANG và ra mắt ĐẶC SAN LẠI GIANG 2017 năm Đinh Dậu tại Nam California THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Leave a Reply