thơ – TƯỞNG NIỆM THÁNG 3/75 – Tỉnh Lộ 7

Tháng ba bảy lăm tôi rời tỉnh nhỏ
Trên Tỉnh lộ 7  bỏ phế lâu năm
  Lệnh rời Cao Nguyên sao quá oái oăm
Khiến dân chúng tiêu tan cơ nghiệp

Dẫu trắng tay bỏ đi không nuối tiếc
Kẻ Honda, người đi bộ, xe ngựa, xe bò
Vượt làn mưa pháo đạn nhỏ , đạn to
Của “anh em” cùng màu da , tiếng nói
Tiếng súng gầm vang, còi xe thúc hối

Continue reading thơ – TƯỞNG NIỆM THÁNG 3/75 – Tỉnh Lộ 7