Ngày “Tình Yêu” rất đặc biệt 2017!

letamanh
Những người khao khát tình yêu, những người đang mơ tình yêu, những người đang được yêu, những người đang hẹn hò… đang thất tình… Sẽ có một “Ngày Tình Yêu” trở về vào 14 tháng 2 năm 2017!
Năm 2017, tháng hai vốn có 28 ngày bình thường mà rất ư là đặc biệt. Nếu các bạn nhìn vào tờ lịch tháng Hai, các bạn sẽ ngạc nhiên lắm lắm. Này nhé, tháng hai nầy có bốn ngày thứ hai, bốn ngày thứ ba, bốn ngày thứ tư, bốn ngày thứ năm, bốn ngày thứ sáu, bốn ngày thứ bảy, bốn ngày chúa nhật!
Continue reading Ngày “Tình Yêu” rất đặc biệt 2017!