Thư Của Cô Văn Thị Mận

May-2016

Các em Lại Giang:
Năm nay, tháng 7 năm 2016, cô đã tròn 80 tuổi, sức khỏe cô càng ngày càng yếu dần. Các con của cô đã ra trường từ lâu, đã có gia đình riêng, nhà riêng. Cô có 7 cháu ngoại (5 trai 2 gái) còn cháu nội được 2 trai. Chúng nó, đứa lớn nhất 13 nhỏ nhất là 3 tuổi.

Đi đâu tụi nó đem xe đến đón. Cô không thể đi bộ dọc đường một mình, chỉ lui tới trong nhà mà thôi. Chữ cô viết càng ngày càng xấu, sợ các em đọc không được.
Quyển Lại Giang rất có giá trị về văn chương và ý nghĩa về chính trị. Cô rất thích! Cô cám ơn các em rất nhiều. Cho cô gởi check $50.00 để trả tiền gởi Lại Giang cho cô từ lâu nay!
Cô cám ơn các em rất nhiều. Số phôn của cô: 240-295-0676

Văn Thị Mận

Leave a Reply