Thư Của Cô Văn Thị Mận

May-2016

Các em Lại Giang:
Năm nay, tháng 7 năm 2016, cô đã tròn 80 tuổi, sức khỏe cô càng ngày càng yếu dần. Các con của cô đã ra trường từ lâu, đã có gia đình riêng, nhà riêng. Cô có 7 cháu ngoại (5 trai 2 gái) còn cháu nội được 2 trai. Chúng nó, đứa lớn nhất 13 nhỏ nhất là 3 tuổi.
Continue reading Thư Của Cô Văn Thị Mận