Hình Hiếm BÁN CÔNG TAM QUAN

Vũ Vọng Tô CHâu 1-Phạm thị câm Nhung-Thanh- Trân2 thị Tùng-Lý thị Hải-2 Phan Thị huê-phạm T Phụng 3 Le thị Minh Nguyêt- Trân thị kim Quy

MỘT TẤM HÌNH CÒN SÓT LẠI SAU CUỘC PHONG BA – TRƯỜNG BÁN CÔNG TAM QUAN – 1962-1963 – Đây là VŨ ĐIỆU TÔ CHÂU – Đạo Diễn là Thầy Trần Anh Lan – Các diễn viên trong điệu vũ là: – Từ Trái, phía trước: Lê Thị Minh Nguyệt (vượt biên mất tích cùng gia đình) – Trần Thị Kim Quy ( Hoa Kỳ)- Giữa: Phạn Thị Huề (Hoa Kỳ) – Phạm Thị Phụng (TX). Hàng đứng: Phạm Thị Cẩm Nhung (Florida)- cô Thanh – Trần Thị Tùng (VN) – Lý Thị Hải(VN)