GĐLG Họp Mặt 2016 & Ra Mắt ĐS Laigiang Bính Thân

Ngày 9 và 10 tháng 4 năm 2016 – Tại Little Saigon, California – Gia Đình Lại Giang họp mặt thường niên lần thứ 25 và ra mắt Đặc San thứ 22 mang tên  LẠI GIANG BÍNH THÂN 2016 – Video nầy ghi lại những hình ảnh “bên lề” hai ngày họp mặt và buổi tiệc chia tay trưa ngày 11-4-16 – Hình ảnh và video trong link nầy không đầy đủ – Sẽ có DVD cho hai ngày Họp Mặt Laigiang  trong những ngày tới sớm nhất có thể!

CHÚC MỌI NGƯỜI AN VUI – HẠNH PHÚC – KHỎE MẠNH