GĐLG lên Đài TV VNA-57.3

Ban Tổ Chứ ngày Laigiang 2016 lên đài TV=VNA-57.3 giới thiệu ngày Họp Mặt và ra mắt Đặc San Laigiang 2016 – Xin nhắc quý vị  ngày TIỀN HỌP MẶT KHAI MẠC LÚC 3:00PM -9-4-2016 ĐẾN 6:00PM (nhớ đúng giờ ấn định)

 

Leave a Reply