Lại Giang đón Tết Bính Thân 2016

Ngày 30 tháng 1 năm 2016 – Nhà Hàng Diamond Seafood – Thầy Cô và thân Hữu cùng ACE thuộc Gia Đình Lại Giang tất niên và đón        xuân Bính Thân 2016.

Leave a Reply