Lễ Tưởng Niệm Trương Thế Phiệt

 

NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2016 – CHÙA GIÁC LÝ – THẦY CÔ, THÂN HỮU VÀ ACE CỰU HỌC SINH  GIA ĐÌNH LẠI GIANG TƯỞNG NIỆM BẠN TRƯƠNG THẾ PHIỆT NHÂN 49 NGÀY

Leave a Reply