Chuẩn Bị Họp Mặt & Đặc San Lại Giang 2016

 

 

Ngày 25 tháng 10 năm 2015 tại Nhà Hàng Mỹ Nguyên – Lúc 11:30 AM, ACE Nhóm Chủ Trương Đặc San Lại Giang  họp phân công việc cho ngày Lại Giang 2016 và sẽ gởi thư xin gởi bài vở cho Đặc San Lại Giang 2016. Sau đó là cùng dùng cơm trưa.

Sẽ có thông báo gởi đến từng thành viên và thân hữu trong gia đình Lại Giang!

Leave a Reply