Vui Lễ Lao Động Hoa Kỳ

 • IMG_0038
 • IMG_0039
 • IMG_0040
 • IMG_0041
 • IMG_0042
 • IMG_0043
 • IMG_0044
 • IMG_0045
 • IMG_0046
 • IMG_0047
 • IMG_0048

Ngày 7 tháng 9 năm 2015, tại nhà anh chị Trịnh Đắc Tân, một nhóm ACE Laigiang Nam Cali vui đón ngày lễ Lao Động và mùa thu vừa đến. Vui hưởng không khí “nóng bức” gần 100 độ F. Nhưng căn nhà “đại gia máy lạnh” mát suốt… cuộc vui!

Leave a Reply