Thăm Chị Nguyễn Thị Dung

Thân gởi anh chị Nguyễn Công Lượng và Nguyễn thị Dung!

 

Thầy Cô và Anh Chị Em trong Gia Đình Lại Giang nghe tin chị Dung lâm trọng bệnh phải vào bệnh viện UCI giải phẩu một thời gian lâu dài!Tất cả mọi người trong Gia Đình Lại Giang gởi lời thăm hỏi sức khỏe chị Nguyễn Thị Dung – Cầu mong chị sớm bình phục – Nếu anh chị cho phép, chúng tôi sẽ có thời gian đến thăm sức khỏe của chị.Cầu chúc sức khỏe phục hồi và mong chị chóng bình phục!
Mong anh chị sớm trả lời và hẹn ngày giờ thuận tiện nhất có thể!

Ngày 19-9-2015

 
Nhóm Chủ Trương
Đặc San Lại Giang

Vui Lễ Lao Động Hoa Kỳ

 • IMG_0038
 • IMG_0039
 • IMG_0040
 • IMG_0041
 • IMG_0042
 • IMG_0043
 • IMG_0044
 • IMG_0045
 • IMG_0046
 • IMG_0047
 • IMG_0048

Ngày 7 tháng 9 năm 2015, tại nhà anh chị Trịnh Đắc Tân, một nhóm ACE Laigiang Nam Cali vui đón ngày lễ Lao Động và mùa thu vừa đến. Vui hưởng không khí “nóng bức” gần 100 độ F. Nhưng căn nhà “đại gia máy lạnh” mát suốt… cuộc vui!