Video: Vui Đón Thầy Cô Phan Viết Hưng

Thầy cô Phan Viết Hưng từ Austin TX đến California thăm gia đình – Ngày 11 tháng 6 năm 2015, Thầy Cô và ACE trong nhóm Laigiang Nam Cali vui Đón Thầy Cô Hưng – Ái tại nhà hàng Mỹ Nguyên – Thầy Hưng năm nay đã trên 85, Sức khỏe rất tốt – Kính chúc Thầy Trường Thọ – sức khỏe – hạnh phúc.

Leave a Reply