Hình: Mừng đón thầy Lê Minh Tâm

  • DSC_0653
  • DSC_0653A
  • DSC_0654
  • DSC_0655
  • DSC_0657
  • DSC_0658
  • DSC_0660
  • DSC_0662
  • DSC_0664
  • DSC_0666
Thầy Lê Minh Tâm từ Canada thăm Little Saigon – Thầy Cô và nhóm Laigiang nam Cali đón tiếp, chào mừng thầy Tâm tại nhà hàng Mỹ Nguyên lúc 11:00AM ngày 27 tháng 6 nam 2015 – Những hình ảnh nầy do thầy Phạm Văn Song thự hiện – Chúc toàn thể vui khỏe và hạnh phúc.