Video – Lê Đức Chu & Gia Đình Lạigiang

Ngày 21 tháng 5 năm 2015, anh chị Lê Đức Chu từ Boston dến Little Saigon tham dự Họp Mặt Hội Không Quân – Nhân thể anh chị mời Thầy Cô và ACE Laigiang nam Cali cơm thân mật tại Seafood Paracel.

Leave a Reply