Thơ – Võ Thúy Ba!

BỐN MƯƠI NĂM LỖI HẸN
Tác Giả: Vỏ Thúy Ba
Bốn mươi năm dòng đời chia lối rẽ
Đá sỏi mệt nhoài nhưng vẫn còn lăn
Anh muốn trở về  bờ  vẫn cách ngăn

Giống Lạc Hồng còn sống trong ngục tối
Mẹ Việt Nam có làm gì nên tội
Sao cam tâm đục khoét  khắp châu thân
Từ đảo xa cho đến tận rừng xanh
Gót xâm lược của ngọai bang phương Bắc
Sầu ly hương chất chồng sầu   vong  Quốc
Phương trời xa  cũng nghe tiếng thét gào
Sông núi  Việt  Nam thẩm thấu niềm đau
Đau  ngút trời  xanh bị cắt ra ngàn mảnh
Giống  Tiên Rồng đang  bên bờ vực thẳm
Đảng  cầm quyền Cộng Sản   muôn năm
Còn ươn hèn, còn dối gạt nhân dân
Nước Việt lại  một  ngàn năm Bắc thuộc
“Hai Đảng ta  mãi là đồng chí  tốt
Trời lại cho ta  liền núi  liền sông
Ta chỉ tặng em MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG *
Em tặng lại ta cả  tiền đồ  tổ quốc”
*****
Đôi ta ở hai  phương trời xa cách
Nhớ về em,  anh xin gởi đôi lời
Bày tỏ cùng em niềm tâm sự đầy vơi
Mong em hiểu, đừng trách anh bội ước
Bước thăng trầm trên  đường đời  xuôi ngược
Cõi trần gian cũng lắm  cuộc bể dâu
Anh  mong sao  có được phép nhiệm màu
Cứu  nước Việt Nam vượt qua đại nạn
Đến lúc đó ta bên nhau chẳng muộn
Niềm vui riêng hòa  tiếng nhạc  vui chung
Quốc hận 2015
VÕ THÚY BA
*Tàu  tặng cho Đảng Cộng Sản Việt Nam BỐN TỐT ,16 CHỮ VÀNG

Leave a Reply