Thơ Cô Thu Hà: Tình Vỡ vụn!

Tình Vỡ vụn!

Thời hoa mộng vầng trăng gần trái đất,
Thời yêu nhau đôi môi cắn tình đau…!
Nốt nhạc thời gian chung thủy trước sau
Chẳng dừng lại ngắm tinh cầu son sắc

Nghiêng vành nón nhìn xuân về muôn mặt
Em xôn xao hồn hướng trọn về anh,
Thuở Bồng Sơn đôi nhạn trắng song hành,
Bóng dừa xõa tóc vương đời mộng mị!

Anh đã đi chẳng quay nhìn hương ý
Âm dương giờ cách vách chẳng hồi âm!
Bóng tối mịt mùng trong ngách ngỏ tâm…
Tình vở vụn mang tuổi đời chồng chất…

Trần Thị Thu HàIMG_6762n

Leave a Reply