Thơ Nguyễn Trọng Khiêm – Thầy Phạm Văn Song

MỪNG THẦY THỌ BÁT TUẦN
(Viết dành tặng vị thầy khả kính  : thầy PHẠM VĂN SONG)

Nhân dịp ân sư thọ tám mươi
Môn sinh tưởng nhớ chúc đôi lời
Thân tâm thường lạc, lòng thanh thản
Gia đạo cát tường, dạ thảnh thơi

Trò cũ viếng thăm tình thắm thiết
Thầy xưa tiếp đón nghĩa đầy vơi
Gia Đình Sông Lại vui khôn xiết
Luôn thấy : thầy cô rạng rỡ cười.
Nguyễn Trọng Khiêm

THAY LỜI CẢM TẠ
Gởi: T. Khiêm
Em viết mừng tôi vào tám mươi,
Bài thơ như mật ướp trong lời!
Công ơn chi, khiến lòng day dứt,
Tình nghĩa thôi, là trí thảnh thơi.
Chỉ ước chuyện tôn sư chẳng cạn,
Và mong điều trọng đạo đừng vơi.
Cám ơn người học trò năm cũ,
Luôn tặng thầy cô những nụ cười!IMG_0018
S.Phạm
Oct. 2014

Leave a Reply