Nhận Định – letamanh

Vó Ngựa – 2014!

letamanh
Năm 2014 là một năm nhiều chuyện lớn xãy ra! Dĩ nhiên năm nào cũng thế, không việc nầy thì cũng chuyện nọ, cả tốt lẫn xấu lần lượt bùng phát. Nhưng riêng năm con Ngựa vừa qua, đối với thế giới nói chung và với Việt Nam nói riêng thì thật là một năm đáng cho ta suy gẫm!
Trong khuôn khổ bài nầy, chúng ta chỉ lướt qua những “biến cố” chánh và ngẫm nghĩ, tương lai nhiều sự kiện bất ngờ xảy ra chính là hậu quả của những “ cái nhân ” trong năm 2014, năm con Ngựa đá giò lái!
Continue reading Nhận Định – letamanh