thơ – Vũ Hải Châu

Sóng Lại Giang

Đêm mơ tiếng sóng Lại Giang
Mỏ về tiếng hát rộn ràng tuổi thơ
Giấc tàn lòng vẫn bơ vơ
Người xưa ,cảnh cũ bây giờ biết sao ?
Đưa tay níu giấc chiêm bao
Rưng rùng nước mắt khóc vào thiên thu

Vũ hải Châu

(mến tặng các bạn Tăng Bạt Hổ Bồng Sơn ngày xưa)

 

TÌNH THƠ
Xưa tuy chung lớp , chung trường
Tình thỏ đâu dám nói thương lời nào
Đem tình nói với trăng , sao
Trăng , sao xa tít nên nào biết cho
Lại Giang tuy chẳng qua đò
Nước xuôi hờ hững, đắn đo tấc lòng
Cầu qua tuy vẫn thong dong
Qua cầu ngại bước đành trông … rồi về !.
Thế nên tình vẫn là ” mê ”
Giờ già tình vẫn ” lề mề ” như  xưa
Thôi thì chuyện gió , chuyện mưa
Chuện con , chuyện cháu giờ đùa với nhau
Ngày xưa cho đến ngày sau
Tình thỏ mãi thắm tươi màu trong tim
Vũ Hải Châu

Leave a Reply