Lại Giang 20 Tuổi

Lại Giang Giáp Ngọ tuổi hai mươi,

Vẫn đứng hiên ngang giữa chợ đời.  

Mặc gió nghịch chiều, toan cản lối,

Thuyền đây thuận hướng, cứ ra khơi,

Đón thầy, gặp bạn, ngàn câu chúc,  

Nâng chén, cạn ly, vạn tiếng cười.    

Quản ngại chi, sông cuồng biển loạn,          

Đường ta đã vạch, lướt nhanh thôi!              

   S.Phạm

       Jan. 10,2014

 

Chú Mõ Làng

    Nối kết đồng môn thuở thiếu thời,        

   Lại Giang chừ, tuổi đã hai mươi.            

Ban biên tập, tóc không xanh nữa,            

Nhóm chủ trương, râu cũng bạc rồi,                  

Nhưng vẫn thổi kèn vang đất khách,          

Để mà mời bạn tới sân chơi.            

Vì trường, vì lớp, đâu suy tính,

Miễn được trao nhau những nụ cười!          

   S.Phạm

       Jan. 29,2014

 

 

 

Leave a Reply