thơ – Trở về

Trở về!

 

Thu vén hành trang quyết trở về,

Mong cầu xây lại mộng tình quê.

Thời gian mòn đợi dài năm tháng,

Ta thẹn cùng ta một lời thề…

 

Ta muốn mau về lau mắt em,

Con tim lổi nhịp mộng rừng im

Gió hòa cánh bướm hôn hoa lá,

Hạnh phúc là mang nổi mong tìm!

 

Nhớ lệ mắt em lúc chia ly,

Nhìn sâu tiễn biệt chẳng nói gì,

Cầm tay mà tưởng là quá khứ

Một giải chiều rơi mây quay đi!

 

lad

 

 

 

 

Leave a Reply