Làn Sóng Sau!

Làn Sóng Sau!

Mênh mông một trời nhớ

Cho những ngày thầm nghĩ chuyện xưa.

Ta một cõi, phủ phàng ôm ngang trái

Giữa chốn bụi đời ngơ ngẩn nhìn mưa…

Bốn mươi năm ly biệt

Mái tóc quấn tang ký ức chốn mây mù

Đức Cơ, Kuntum, Núi Hàm Rồng

Thanh An, Biển Hồ Trà, Pleiku!

Sao lại để cõi trời,

Chốn thanh bình rơi vào khung địa ngục.

Trại tù Trảng lớn, Long Giao Xuân Lộc,

Hàm Tân Z30, Suối Máu..ngồi thao thức.

Hoàng Liên Sơn dòng định mệnh,

Xuống Lào Cay, Yên báy, đến Sơn La

Trại Thác Bà rồi quay ngược Hồng Ca

Đến Cổng Trời xuôi miền Nghệ Tĩnh…

Có bao nhiêu “TÙ CẢI TẠO”

Theo vận non sông lầm lủi bước  đi,

Bao đắng cay nào có sá gì,

Với vận mạng của tương lai dân tộc!

Ba mươi tháng Tư thề độc!

Ba mươi tháng Tư rĩ máu chẳng hề khô.

Giờ quê hương giặc giẫm nát cơ đồ,

Dâng Tổ Quốc làm mồi phường lang sói!

Tóc hai màu còm cỏi,

Thân cọp già nhìn bầy sói kên kên.

Tuổi trẻ ơi! Vì dân tộc hãy đứng lên,

Làn sóng sau ắt sẻ cao hơn sóng trước…

Tháng Tư năm 2014

letamanh

Leave a Reply