CHIA BUỒN cùng anh chị ĐOÀN NHẬT TĂNG

                                       GIA ĐÌNH LẠI GIANG
                                                            Nhận tin buồn trễ
         THÂN MẪU ANH ĐOÀN NHẬT TĂNG/NGUYỄN THỊ NHẪN
                                                                             là:
    Bà Quả Phụ ĐOÀN NHẬT TẤN
        Nhũ Danh: Huỳnh Thị Lắm

                              Đã mãn phần ngày 13 tháng 9 năm 2017
                                            Tại Melbourne,Australia,
                                                 Hưởng thọ 95 tuổi
 
    TOÀN THỂ THẦY CÔ CÙNG THÂN HỮU VÀ CỰU HỌC SINH
GIA ĐÌNH LẠI GIANG THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG ANH CHỊ
                    ĐOÀN NHẬT TĂNG VÀ NGUYỄN THỊ NHẪN
         NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CỤ BÀ HUỲNH THỊ LẮM
                       SỚM AN NGHĨ NƠI TỊNH ĐỘ NIẾT BÀN
 
           ĐỒNG THÀNH KÍNH CHIA BUỒN

CHIA BUỒN cùng Lê Thị Ngọc Lang

 
    GIA ĐÌNH LẠI GIANG

Nhân tin buồn
Mẹ Chồng của Lê Thị Ngọc Lang/Nguyễn Viết Dũng
Cựu Học Sinh Bán Công Tam Quan
Cụ Bà NGUYỄN THỊ MÔNG
Sinh năm 1928 -Từ trần ngày 31 tháng 10 năm 2017
Tại Austin Texas
Hưởng Thọ 94 tuổi
LINH CỮU SẼ ĐƯỢC ĐƯA VỀ QUÊ TẠI HUẾ AN TÁNG
 
Thầy Cô cùng thân hữu và Cựu Học Sinh Gia Đình Lại Giang
chân thành chia buồn cùa Anh Chị Lê Thị Ngọc Lang và
Nguyễn Viết Dũng. Nguyễn cầu hương linh Cụ Bà Nguyễn Thị Mông sớm về cỏi Tịnh Độ Niết Bàn

Chia Buồn cùng anh chị Quốc-Phụng

ĐƯỢC TIN BUỒN

Cô ruột của anh chị  HOA KIM PHỤNG – HUỲNH HƯNG QUỐC

   (Thân Hữu Gia Đình Lại Giang)

    là

Bà HOA NGỌC ANH

Mãn phần tại Wetsminster CA ngày 7-10-2917) Hưởng Đại Thọ

TOÀN THỂ THẦY CÔ CÙNG THÂN HỮU VÀ CỰU HỌC SINH GIA ĐÌNH LẠI GIANG CHIA BUỒN CÙNG ANH CHỊ HƯNG QUỐC & KIM PHỤNG , NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CỤ BÀ HOA NGỌC ANH SỚM VỀ CỎI AN BÌNH TỊNH ĐỘ NIẾT BÀN

                        THÀNH KÍNH CHIA BUỒN

Chia Buồn

                                                             GIA ĐÌNH LẠI GIANG
                                                                   Được tin buồn

                          Con Út của anh chị Phạm Phổ & Phan Thị Mùi
                                   (Cựu Học Sinh Bán Công Tam Quan)
                                                                      là
                                                     PHẠM MINH TUẤN
                                 Vừa thất lộc tại Anaheim California
                                              Hưởng Dương 35 tuổi

TOÀN THỂ THẦY CÔ CÙNG THÂN HỮU VÀ CỰU HỌC  SINH GIA   ĐÌNH LẠI GIANG CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH CHỊ PHAN THỊ MAI CÙNG TANG QUYẾN. NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH CHÁU PHẠM MINH TUẤN SỚM VỀ CỎI AN BÌNH VĨNH   CỮU

                                                   THÀNH KÍNH CHIA BUỒN

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

GIA ĐÌNH LẠI GIANG
Nhóm Chủ Trương Đặc San Lại Giang

Kính gởi:
– Quý Thầy Cô
– Quý Thân Hữu
– Quý Cựu Học Sinh thuộc Gia Đình Lại Giang

Nhóm Chủ Trương Đặc San Lại Giang trân trọng thông báo quý vị:

THỨ NHẤT: Đại Hội LạiGiang 2017 ( tháng 4 năm 2017), Ra mắt Đặc San Lại Giang, được sự hưởng ứng và ủng hộ của toàn thể Thầy Cô – Thân Hữu – Cựu Học Sinh thuộc Gia đình Lại Giang đã thành công tốt đẹp. Đặc San Lại Giang 2017 được mọi người khen ngợi và đóng góp tích cực – Nhóm Chủ Trương và Ban Biên Tập thành thật cám ơn mọi người!
Continue reading TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Chúc Mừng BS Lê Văn Thại!

GIA ĐÌNH LẠI GIANG

Nhận được tin mừng:

                                Dr LÊ NHƯ NGỌC

Ái Nữ của Bác Sĩ Lê Văn Thại – Thành viên Gia Đình Lại Giang – vừa tốt nghiệp  tại OHSU ( Oregon  University ) – Khoa Giải phẩu. Ngay sau khi tốt nghiệp, được Bệnh viện UCI ở Nam Cali mời về phục vụ.

Toàn thể Thầy Cô cùng Thân Hữu và Cựu Học Sinh thuộc Gia Đình Lại Giang hân hoan chúc mừng Bác Sĩ Lê Văn Thại.

        CHÚC CHÁU LÊ NHƯ NGỌC ĐẠT THÀNH CÔNG MỸ MÃN